POPS står för Parachutists Over Phorty Society. Klubben grundades 1966 i USA och är idag världsomspännande. Kravet för att bli medlem är att man har gjort minst ett fallskärmshopp och har fyllt 40 år. Inom POPS finns det finns flera under klubbar så som SOS, JOS, JOES. Vart andra/tredje år har man et World Pop Meet / Championship, det är ett världsmästerskap för gamla fallskärmshoppare.

Ett citat som stämmer bra till våran sport är...

"You don't quit skydiving because you get old, you get old because you quit skydiving!" - Bill Wood

SOS

Skydivers Over Sixty.
Dom här gubbarna har det roligt, här finns det många träffar runt omkring i världen.
The SOS organization was formed by Pat Moorehead, a veteran skydiver with more than 6000 jumps. Pat began his skydiving career in 1969 at Lake Elsinore, California, at the age of 37. Pat was born in 1931 and still makes about 150 jumps per year.

JOS

Jumpers Over Seventy.
JOS was started by Canadian jumper Bill Nasby in 1999 at the 5th World POPS Meet hosted by The Fraser Valley Skydiving Centre at Chilliwack, BC, Canada.

TOP-POP Sverige tillsammans med några SOSare från Danmark i Polen 2011

WORLD TOP POPS

Vid varje WPC, välger TOP POPS en ny World Top POPS från det land som nästa WPC skall hållas. Nu är det Gary Zuiderwyk från Australien, som är den 11:e World TOP POP.

Gary Zuiderwyk

TOP POPS

Alla POPs länder har en representant som kallas TOP POP. I Sverige är det Michael Lilja. Han blev en ikke officiell TOP POP på World POP Meet i Holland 2012. Det blev först officiellt den 31 januari 2013.

Michael Lilja